வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030519

கொழும்பு –15 காக்கை தீவில் P.8 வீடு, M.45 , அளுத்மாவத்தை பாதையை எல்லையாக கொண்ட P 2.5 மூன்று மாடி வீடு M 17, ஏக்கலயில் காணி P 13.8 உண்டு.