வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030521

நீர்கொழும்பு , கொச்சிக்கடை கர்பவாச தேவாலயத்திற்கு முகப்பாக அரைவாசி கட்டப்பட்டுள்ள வீட்டுடன் கூடிய 22 பேர்ச் காணி விற்பனைக்கு உண்டு.