வாடகைக்கு

Ad-id 0000030527

கொழும்பு–15, பர்கியுசன் வீதியில் 2 அறைகள் கொண்ட கீழ்தள வீடு வாடகைக்கு உண்டு. வாடகை ரூபா 50,000/=