வாடகைக்கு

Ad-id 0000030529

வத்தளை, பள்ளி ஒழுங்கையில் மூன்று படுக்கையறையுடன் சகல வசதிகளும் கொண்ட வீடொன்று வாடகைக்கு உண்டு.