வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000030539

வெள்ளவத்தை பொலிஸ் டேஷன் முன் ரோட் (வீடு வாடகைக்கு) இரண்டு றூம், இரண்டு பாத்ரூம், சமையலறை, முன்விராந்தை சகல தளபாட வசதி , ஏசி நாள் வாடகை அல்லது கிழமை, வாடகைக்கு கொடுக்கப்படும்.