வாடகை

Ad-id 0000030542

Wattala (வத்தளை) இரண்டு வீடுகள் A/C அறைகள் (ஒன்று மற்றும் இரண்டு) தளபாடங்கள் மற்றும் அனைத்து சாதனங்களுடன் குறுகிய கால வாடகைக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து வரபவர்களுக்கு ஏற்றது.