மணமகள் தேவை

Ad-id 0000030553

மொனராகலை நகரில் வதிந்துள்ள 1984 ஆண்டு பிறந்த 5'7உயரமான தாய் இல்லாத வீடு சொத்துக்கள் உள்ள வியாபாரம் செய்யும் தமிழ்(கல்லர் குலம்) அழகான இளைய மகனுக்கு அழகான , படித்த திருமணமாகாத மணப்பெண் ஒருவர் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: