வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030560

மாபொல 7P புதிய வீடு 3 அறை 3 வாகன தரிப்பிடம் 2 பாத்ரூம் சிலப் போடப்பட்டுள்ளது. மாபொல 4 ½ P கடையுடன் வீடு நீர்கொழும்பு வீதியில் 270LK மாபொல 8P 2 மாடி வீடு 160 LK உணுப்பிட்டி 4 P 3 மாடி வீடு 130 LK