வீடு, காணி, விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030578

மாடகொட 12P 3 அறை, 2 பாத்ரூம், 4 வாகன தரிப்பிடம் 165LK எதல மேய்ன் 23P,25P காணி, 30P காணி லைசியம் 2 மாடி வீடு 290LK எகித்த 10P 2வீடு 1 கடை பேங்க் லோனில் உள்ளது.வியாபாரத்துக்கு உகந்தது.