வீடு, காணி, விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030581

Wattala , Hendala , Maradana Road இல் 7.5 Perch அளவு கொண்ட காணி விற்பனைக்கு உண்டு. 1 Perch –18 லட்சம்