விற்பனையாளர்

Ad-id 0000030757

வெள்ளவத்தையில் இயங்கும் Hardware Shopஇற்கு Salesman தேவை. ஆண்/ பெண் இருபாலாரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.