கல்வி

Ad-id 0000030776

தரம் 8 தொடக்கம் 11 வரையான மாணவர்களுக்கு கணிதம், விஞ்ஞானப் பாடங்கள் தமிழ் , ஆங்கில மொழி மூலம் பிரத்தியேக வகுப்புகள் வழங்கப்படும். Past papers Revision செய்து விடப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: