கல்வி

Ad-id 0000030898

ஆங்கில வகுப்புகள் கற்று கொடுக்கப்படும்.ஒரு வாரத்திற்கு இரண்டு வகுப்புகள் (1 1/2 மணித்தியாலயங்கள் 2 வகுப்புகள்) Z00m ல் நடைபெறும் தனிப்பட்ட வகுப்புகளுக்கும் கற்றுக்கொடுக்கப்படும். 1 மணித்தியாலயத்திற்கு 1000

Categories: , Location: , Published Date: