கல்வி

Ad-id 0000030957

கொழும்பில் உயர்தர (A/L) மாணவர்களுக்கு பௌதிகவியல் பாடம் தமிழ்,ஆங்கில மொழிகளில் பட்டதாரி ஆசிரியரால் கற்பிக்கப்படும். தரம் 6முதல் O/L வரை கணித பாடம் ,தமிழ் மொழி மூலம் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: