வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031260

வத்தளை, எலகந்த, 19/2, பலகல குறுக்கு வீதியில் பகுதியளவு நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள வீட்டுடன் கூடிய 10 பேர்ச் காணி விற்பனைக்கு உண்டு.