வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031270

ராகமையில் 116/10 C.W.watta, Mahwpokuna Road, Nawalokagama இல் அமைந்துள்ள 10 Perches வீடு விற்பனைக்குண்டு. 3 Bedroom, 2 BR, 2 Toilet, 1 Hall, Kitchen with Pantry cupboards அத்துடன் annex உண்டு. வாகன தரிப்பிடம் உண்டு. full tile, சுற்றிவர மதில் , தூய உறுதி , விலை பேசித்தீர்மானிக்கப்படும்.