கல்வி

Ad-id 0000031449

கொழும்பு மாவட்டத்தில் இம்முறை உயர்தரம் 1ம், 2ம், 3ம் முறை எழுதும் தமிழ் மூலமான மாணவர்களுக்கு இரசாயனவியல் ஒவ்வொரு அலகுரீதியாகவும் வீடு வந்து தனியாகவோ குழுவாகவோ பல வருடம் விடைத்தாள் மதீப்பிட்டு அனுபவமுள்ள ஆசிரியரால் கூடுதலான பயிற்சிகளுடன் கற்பிக்கப்படும்.6 மாதகாலத்தில் முழுபாடத்திட்டம் பூர்த்தியாக்கப்படும்

Categories: , Location: , Published Date: