கல்வி

Ad-id 0000031462

தரம் 8–11 வரையிலான வகுப்புகளுக்கு கணித பாடம் (English Medium) Local,Cambrige,Edexcel Syllabus) பொறியியல் பட்டதாரியினால் வெள்ளவத்தை,பம்பலப்பிட்டி,கொள்ளுப்பிட்டி மற்றும் அதை அண்மித்த பகுதிகளிலுள்ள வீடுகளுக்கு வந்து தனியாகவோ, குழுவாகவோ கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: