வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031566

வெள்ளவத்தை காலி வீதியிலிருந்து 100 மீற்றர் தூரத்தில் 6.29 perch ல் அமைந்த வீடு விற்பனைக்கு உண்டு 2units ஆகவும் பாவிக்கலாம்.