ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000031595

Plaza Hotel & Bake Houseற்கு சகல சயினீஸ் வகைகளும் (பிறைட் றைஸ், கொத்து) சமைப்பதற்கு நன்கு அனுபவமுள்ள சமையற்காரர் தேவை. சாப்பாடு, தங்குமிடம் வழங்கப்படும். தகுதிற்கேற்ப சம்பளம் வழங்கப்படும்.