வீடு /காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031616

19.5 Perches,3Bedrooms,2Wash Room with Hotwate மேல் வீடு கட்ட சிலப் போடப்பட்டுள்ளது.2km தூரம் கண்டி டவுன் பிரசித்த பெற்ற பாடசாலைகள்,வைத்தியசாலைகள் அருகில் அமைந்துள்ளது.