கல்வி

Ad-id 0000031678

ஸ்போக்கன் இங்­கிலிஷ் மற்றும் IELTS தனிப்­பட்ட பிரத்­தி­யேக பயிற்சி. எந்த நிலையில் இருப்­ப­வர்­களும் இல­கு­வாகப் புரிந்­து­கொள்ளும் வகை­யி­லான நவீன கற்­பித்தல் முறை. வெளி­நாடு செல்ல இருப்­ப­வர்கள், தொழில்­பு­ரி­ப­வர்கள், இல்­லத்­த­ர­சிகள் அனை­வ­ருக்கும் ஏற்­றது. ஒவ்­வொ­ரு­வ­ருக்கும் தனிப்­பட்ட கவனம். ஆங்­கிலம் பேசு­வ­தற்கு 100 % உத்­த­ர­வாதம். நேர­டி­யா­கவோ ஒன்லைன் மூல­மா­கவோ கற்க முடியும். SpokenEnglish.lk