காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031698

மானிப்பாயில் மருதானாம் மட ரோட்டில் இருந்து 500 மீட்டர் தொலைவில் 5 ½ பரப்பு நீள் சதுர காணி நல்ல தண்ணீர் கிணற்றுடன் உடனடி விற்பனைக்கு உண்டு. (தூய உறுதி)