வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031739

பாணந்துறை சரிகமுல்லை காலி வீதியிலிருந்து 800 மீட்டர் தூரத்தில் காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு. 11.53 Perch. P.P. 850,000/=.