வீடு/ காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031740

மட்டக்களப்பு மன்றேசாவில் 32 பேர்சஸ் காணியில் அமைந்த சகல வசதிகளுடன் வீடும் மட்டக்களப்பு காமாச்சி அம்மன் கோயில் வீதியில் 1 ½ ஏக்கர் காணியும் விற்பனைக்குண்டு.