பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000031835

கொழும்பில் வீட்டில் தங்கி சமையல் வேலை செய்ய ஆண் அல்லது பெண் தேவை. சம்பளம் 40000/= to 50000/=