வாடகை/குத்தகை

Ad-id 0000031871

சகல தளபாடங்களுடன் மூன்று அறைகள் கொண்ட வீடு கொழும்பு 13, கொட்டாஞ்சேனையில் நாள், கிழமை வாடகைக்கு மட்டும் விடப்படும்.