வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000031884

வத்தளையில் புதிய வடிவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டு இதுவரைக்கும் குடிபோகத வீடு 3 படுக்கையறைகள் குளியலறை Hall, Kitchen, Pantry, முற்றிலும் Tilles Cellings வாகனத்தரிப்பிட அனைத்து வசதிகளுடன் விற்பனைக்குண்டு. தரகர் வேண்டாம்.