வீடு விற்பனை

Ad-id 0000031885

Wellawathaயில் 2Bedroom, 2washroom, hall, Kitchen வாகனத்தரிப்பிடம் மற்றும் காலி வீதிக்கு Cargills, Bank அருகில் Flat Land side விலை 21M மேலும் பல வீடுகள் Land Flates Shop எம்மிடம் உண்டு.