வாடகைக்கு

Ad-id 0000031940

யாழ்ப்பாணம் மனோகரா தியட்டருக்கருகில் K.K.S Road இல் 3 கடைகள் கூடிய 2 மாடி கட்டிடம் வாடகைக்குண்டு.