வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031974

கந்தானையில் 13.72 பேர்ச்சஸ் வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு. கட்டுநாயக்க பிரதான வீதியில் இருந்து 100m தூரம். விமான நிலையம், வங்கிகள், சுப்பர் மார்க்கட், பாடசாலை, சினிமா எல்லாம் அருகில். தரகர் அவசியமில்லை.