பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000031976

மொத்த சில்லறை வியாபாரஸ்தானத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. இருபாலாரும். கொழும்பு 12. கொழும்பை வசிப்பிடமாகக் கொண்டவர் விரும்பத்தக்கது.