பாதுகாப்பு / சாரதி

Ad-id 0000031979

கொழும்பு 07 இல் அமைந்திருக்கும் வீடொன்றுக்கு காலை 7.30 தொடக்கம் இரவு 7.30 வரை வேலை செய்யக் கூடிய வீட்டு சாரதி ஒருவர் உடனடியாகத் தேவை. காலை / மதிய உணவு வழங்கப்படும். சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும்.