தையல் / அழகுக் கலை

Ad-id 0000031986

கொழும்பு 14இல் அமைந்துள்ள Abaya Export Garment ஒன்றிற்கு Cutting மற்றும் Sample தைக்கத் தெரிந்த வேலையாட்கள் தேவை. அடிப்படை சம்பளம் (75,000 – 110000) அதிக திறமையுடையவர்களுக்கு தேவைக்கேற்றாற் போல் சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: