சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000031993

இரத்மலானையில் வசிக்கும் ஒரு சிங்கள குடும்பத்திற்கு தங்கி இருந்து சமைப்பதற்கும் வீட்டு வேலைகளை செய்வதற்கும் தங்கி இருந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண் சமையக்காரர் தேவை.