சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000031999

கந்தானை, வத்தளையில் உள்ள வீடொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு பெண் உதவி வேலையாட்கள் / பெண்கள் தேவை. சம்பளம் – 25,000/= – 30,000/=.