பொது வேலை

Ad-id 0000032019

காசாளர் (கெசியர்) பதவிக்கு பெண் பிள்ளைகள் தேவை. நேர்முகப்பரீட்சைக்கு மே மாதம் 15 ஆம் திகதி காலை 10 மணிக்கு இற்கு சமூகமளிக்கவும்.