வாடகைக்கு

Ad-id 0000032033

தெஹிவளையில் காலி வீதிக்கு அருகாமையில் மூன்று ரூம் இரண்டு Attach பாத்ரூம் , ஹோல் வாகன தரிப்பிட வசதியுடன் வீடு வாடகைக்கு.