வாடகைக்கு

Ad-id 0000032041

கொட்டாஞ்சேனை குணானந்த மாவத்தை 3ம் மாடியில் குளியலறையுடன் ரூம் ஆண்களுக்கு 3 நபர் தங்களாம்.20,000/= மாதவாடகை 3மாத முற்பணம்.