வாடகைக்கு

Ad-id 0000032042

வத்தளை,எந்தலை தேவால வீதியில் 4 அறைகள் மற்றும் சகல வசதிகளுடன் மாடி வீடு வாடகைக்கு உண்டு. வாகன நிறுத்தக்கூடிய வசதி உண்டு.