வாடகைக்கு

Ad-id 0000032045

சிறிய குடும்பத்திற்கு ஒரு சிறிய அனெக்ஸ் வாடகைக்கு உண்டு. 33/12 கார்மேல் மாவத்தை பள்ளியாவத்தை ஹெந்தளை,வத்தளை.தரகர் தேவையில்லை.