ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000032066

Bun, நிறைப்பதற்கு முட்டை,மாசி சம்பல் இன்னும் சகல வேலைகளும், சவர்மா வேலை செய்வதற்கு,fried Rice செய்வதற்கு ,Pop Corn வேலை, கை உதவியாளர்கள், கிரிஸ்பி Burger, சப்மெரின் ,BBQ செய்ய வயதெல்லை கிடையாது வாலிபர்கள் மற்றும் வயது முதிந்தோர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். தங்குமிட வசதி உண்டு

Categories: , Location: , Published Date: