சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000032073

கொழும்பில் பிரபல தொழிலதிபர் வீட்டிற்கு வீட்டு வேலை செய்ய முஸ்லிம் அல்லது முஸ்லிம் பணிப்பெண்கள் தேவை. சம்பளம் 65000/= NIC முக்கியம். (வயது 20–40)