அலுவலக வேலை

Ad-id 0000032123

கொழும்பு 13 இயங்கி வரும் பிரபல அச்சகத்திற்கு accounts and admin officer தேவை. Accounting அனுபவமுள்ள பெண்கள் விண்ணப்பிக்கவும்.