மணமகன் தேவை

Ad-id 0000032124

கொழும்பு ஏனைய சூழலில் “ WEL QUALIFIED’’ DEGREE, HOLDERS மணமகள்மார் 1985–2000 வரை உண்டு. 3–6 வயது வித்தியாசத்தில் கல்வி,தொழில் உள்ள அழகான மணமகன்மார் தேவை. O/L + A/L ,R/C+NRC,FOREINGN+ DIVOSE+ மணமக்களும் பெறலாம். யாழ்மணமக்களும் பெறலாம். சந்தோஷ திருமணசேவை

Categories: , Location: , Published Date: