வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000032126

கல்கிசையில் 16 பேர்ச்சஸ் இரண்டு மாடி வீடு உடன் விற்பனைக்கு காலி வீதிக்கு ஒரு நிமிட நடை தூரம் ஒரு பேர்ச்சஸ் 58 லட்சம் 6 கோடி பெறுமதியான கட்டிடம்