வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000032127

வெள்ளவத்தை 37வது ஒழுங்கையில் ARPICO முன்னால் மூன்று அறைகள் மற்றும் சகல தளபாட வசதிகளுடன் வீடு விற்பனைக்குண்டு. வாகன தரிப்பிடம் இல்லை விலை 35m விலை பேசித் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம். (NO BROKERS)