வாடகை/குத்தகை

Ad-id 0000032129

கொழும்பு—13 ல் அமைந்துள்ள Apartment ல் இரண்டு அறைகளும், இரண்டு குளியலறைகளும் உள்ள வீடு குத்தகைக்குண்டு 6.5m முற்பணம், மாதாந்தம் RS.15, 000/. தரகர் வேண்டாம்.

Categories: , Location: , Published Date: