கல்வி

Ad-id 0000032133

தரம் 6– O/L மாணவர்களுக்கு Tamil and English medium Classes மாணவர்களின் தகுதியறிந்து Science, maths, and ICT வகுப்புகள் மாணவர்களினது வீட்டிற்கு வருகை தந்து குறைந்த கட்டணத்துடன் Individual/Group classes (Local syllabus and combrige syallabus) classes நடாத்தப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: