பொதுவேலை

Ad-id 0000032137

இயந்திர உதவியாளர் கொழும்பு, வெல்லம்பிட்டி ஒரு பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கு இயந்திர உதவியாளர் குறைந்த பட்ச மாத ஊதியம் ரூ:45000/= வயது 26/50 க்குள் 24 மணி நேர ஷிப்ட்

Categories: , Location: , Published Date: